Λίγα τα σχολειά που δίνουν τόσα πολλά ερεθίσματα, τόσους πολλούς καλλιτεχνικούς στόχους
όλη τη χρονιά και στο τέλος και παιδιά να είναι ελεύθερα, ακούραστα κι ευτυχισμένα!

Μ. Βαρσάμη, μαμά της Κωνσταντίνας

Σαν γιαγιά που είμαι, Ρόζυ μου, με κάνεις και αισθάνομαι περηφάνεια
και για τα 4 εγγονάκια μου που πέρασαν από τα μαγικά σου χεράκια!
Παιδιά ελεύθερα, με τρυφεράδα, με όμορφο λεξιλόγιο,
με αγωγή και με πολλές γνώσεις ζωής.
Σου εύχομαι πάντα πρωτοπορία στις ιδέες σου!

γιαγιά Eλένης Κονταρίτη